August koolielus: vana aasta lõpp ja uue algus.


See on 24. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kuukiri.

Kaks aastat on kooli olulisimad tegevused igakuuliselt huvitatute ette toodud. Üle-eelmise ja eelmise õppeaasta kuude kokkuvõtted on endiselt kodulehel lugeda.


2016/17. ja 2017/18. õppeaasta

Augusti kaks kõige olulisemat ja tähtsamat tegevust olid:

2016/17. õppeaasta analüüs ja tulemuslikkuse hinnang (kodulehel dokumendina lk 3-11) ;

2017/18. õppeaasta üldtööplaani koostamine, sellega kaasnevad arutlused, ettepanekud ja ühiste eesmärkide seadmine (kodulehel dokumendina lk 14-21)

Kõigil on võimalik tutvuda õpilaste ja vanemate 2016/17. õppeaasta rahuloluküsitlustega ning seda ka 2014/15. ja 2015/16. õppeaasta kohta.

Kokkuvõtlikult hindas 29. augustil toimunud kooli õppenõukogu viimase kooliaasta tulemuslikkust heaks.

Kooli pingutusi ja tõhusat tööd iseloomustab kõige paremini vanemate ning õpilaste usaldus kooli suhtes. Arengukavaga võrreldes on meie koolis õpilaste arv terve klassikomplekti jagu suurem: arengukavas 321 ja tegelikult 345 õpilast. Selle aasta eripäraks on välisriikidest saabuvate õpilaste õppima asumine meie kooli, neid on meie kooliperes juba 7 õpilast.


Sündmused augustis

4. augustil said koolis kokku meie maja esimene, 1962. a lend. 55 aastat hiljem leiti koolimajas oma koduklass, koht ja pinginaaber! Aitäh külaskäigu eest!

2017_08_04_1962_a_lend_koolis

5. augustil kohtus 13. lend, 1961. aastal lõpetanud. Lend, kes õppis ja lõpetas küll Punases koolimajas kuid oma kooli tunnet tundsid ka praegust gümnaasiumit külastades.

2017_08_08_1961_a_lend_koolis

6.-22. augustini olid laagris Tartu sulgpalliklubi Triiton lapsed ning treenerid. Algajatele oli meistriklassi näitamas Eesti sulgpalli esireket Raul Must, kes viis siin läbi viimased treeningud enne Šotimaal toimunud maailmameistrivõistlusi.

Raul_Must_1 Triiton_1

7.-9. august toimus keskkonnaprojekti GLOBE suvelaager Tartumaal. Koolist osalesid Rauno Einmann, Sander Tätte ja Mauri Rein Lehikoinen. Osalejate arvates oli laager super! Grupid olid lahedad ja ülesanded ka! Õpiti tegema uusi mõõtmisi, andmete kogumist ja esitluse koostamist. Seltskond oli tore ja leiti uusi sõpru, toitlustus oli ka väga hea. Eriti meeldis laagri toimumiskoht, mis oli keset metsa Tartumaa Tervisespordikeskuses.

GLOBE_2017_suvelaager_2 GLOBE_2017_suvelaager_1

7.-11. augustil sai Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadionil näha väikeseid tulevasi jalgpallivõlureid – toimus Eesti Jalgpalli Liidu ja Rimi jalgpalli suvelaager. 10. augustil külastati A. Le Coq Arenat, kus kohtuti teiste laagrite lastega ning Eesti koondise mängijatega. Igati äge ettevõtmine, kiitus korraldajatele ja vanematele laste toetamisel!

staadion_jalgpall_3 staadion_jalgpall_2 staadion_jalgpall_1

14. augustil alustasid võimlemisklubi Githa 1.-5. kl võimlejad oma välilaagrit Margit Schmidti juhendamisel ning teadmisega, et edu ei tule treeninguteta.

Githa_laager

17.-18. augustil toimus Eesti 13 kooli ühisprojekti raames, mille algatas ja korraldas KiNG, koolide tugistruktuuride töötajate mõttekoda Järvamaal. Keskmes hariduslike erivajadustega õppijate parem kaasamine ning kolleegide hea praktika.

türi_koolitus

19. augustil sprintis Karl-Martin Krapp Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtul 100 meetrit 12,63 ning saavutas sellega III koha.

19. augustil olid motoringis kiired tunnid, sest masin oli vaja järgmiseks päevaks Lauri rajal toimuvaks võistluseks viimase piirini välja timmida.

motoring_augustis

21.-26. augustini toimusid koolis olulised koosolekud kooliastme nõukodades, metoodikanõukogus ja HEVKO-s, kus valmistati ette õppenõukogu otsused eelmise õppeaasta tulemuslikkuse ja uue õppeaasta kohta

22.-23. augustil Võrus toimunud Rukkilillemängudel lennutas P U16 vanuseklassis Karl-Martin Krapp oda 49,73 meetrit ja edestas konkurente ligi viie meetriga. Auhinnaks muidugi I koht 😀

24. augusti koosolekul sai kooli kaasabil paika Saarde valla huvihariduse ja –tegevuse põhijooned järgmiseks aastaks ning see oli eelduseks täiendava finantstoetuse taotlemiseks. Loodame, et uuel õppeaastal laienevad huvitegevuse võimalused.

26. augustil tegi koolile tiiru peale ja kohtus klassijuhatajatega 2007. aasta lennu esindus. Jõuti järeldusele: kool on 10 aastaga kadestamisväärselt arenenud 🙂 

2017_08_26_20017_lennu_esindus_kljuh

27.-28. augustil viibisid õpetaja Signe Vahtramäega koos meie kooli Forseliuse Noortekogu liikmed Ida-Virumaal suvekoolis.

28. augustil pälvis õpetaja Mari Karon ja tema 1.b klassi kokandusalane poolaasta Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse tunnustuse „Pärnumaa edulugude“ konkursil.

31. augustil oli kõigil lastel võimalus osaleda suveaias Laste Vabariik üritusel. Osalemise kõrval astusid seal üles ka õpetaja Mare Tallo laululapsed.

Augustis osalesid meie õpetajad vabariiklikel koolitustel. Toimusid vabariiklikud suvekoolid kehalise kasvatuse, ajaloo, matemaatika ja bioloogia õpetajatele.

Väike näide, kuidas I klassi klassijuhatajad ootavad oma uusi lapsi – kõik on juba valmis 😉

1_kl_õpikeskkond_b 1_kl_õpikeskkond_a

Ilus on vaadata renoveeritud söögisaali ja kätepesuruumi. Uued pingid sööklas ei lõhu riideid ja loodame, et neid pinke ka hoitakse. Liiklusohutusele aitab kaasa kooli juurde korralikult välja ehitatud busside peatumise ja väljumise koht ning õpilaskodu parkla mustkatte alla viimine.

uus_söögisaal_1 uued_pingid_1 kätepesu_1busside_peatus


Kõigi kooli sündmustega saate end kursis hoida kooli kalendri vahendusel ning Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupis


Osa lastest on virtuaalmaailma nii kinni jäänud, et ema hoiatuse peale juhe seinast välja tõmmata lähevad nad hüsteeriasse.


Kool on poliitiliselt neutraalne