Pärnumaa kaasava hariduse konverents
„Kogukond, kus õpitakse“

23.märts 2016 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis

regis1 konverents_saal

 


Toivo Niiberg „Kvaliteethariduse tunnused“ (ettekande slaidid)

Toivo Niiberg on mees ja isa, hauaniõppija, kirjanik ja koolitaja. Tema pisut poheemlaslik suhtumine ellu on samas täpne, ta on olemas siis, kui teda on vaja ja siis, kui teda vaja ei ole.

niiberg2 niiberg1

 


„Lasteaiast kooli“. Ulvi Jürikivi Soome lasteaia kogemustest „Laste arengu maja“ rakendamisel.

Soome on aastaid panustanud haridussüsteemi, seda uurinud ja saavutanud märkimisväärseid tulemusi laste arengu tagamisel läbi mitmekülgsete meetodite. Kas Laste arengu maja on lasteaia sünonüüm?

lasteaed1 lasteaed2


 

 

 

 

 

 

 

 


„Väärtuskasvatus perekonnas“. Ülle Pikma, Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse pereterapeut.

Vanemate omavaheline suhe on keskkond, milles laps kasvab. Probleemide korral tuleb kõigepealt üle vaadata vanemate omavaheline suhe ja alles siis keskenduda lapsele.

 väärtus1 väärtus_2

 


„Poisid ei ole tüdrukud“. Toomas Kask, Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse juhataja.

Vaimse tervise keskusesse jõutakse liiga hilja, siis, kui probleemid on üle pea kasvanud. Probleemid, mis teiste jaoks on väikesed, on noore jaoks eksistentsiaalsed. Poiste ja tüdrukute probleemid on erinevad ja erinevad on lahendusteed.

poisid2 poisid1


„Üle piiri minek“. Üllar Kütt, Lääne prefektuur, Pärnu Politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalituse juht.

Keegi ei sünni tahtmisega teha teistele kurja. Raamid ja piirid peavad olema seatud õigel ajal ning olema toetavad. Põhjuseid, miks minnakse üle piiri, on palju ja paljud neist välditavad.

 üle_piiri_2 üle_piiri

 

 

 

 

 

 

 


„Kool liidri rollis“. Merike Kaste, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor, 2015. a Tartu haridusjuht.

Vene neuropsühholoog Aleksandr Luria on öelnud, et haridus muudab mõtlemist. Kas ja kuidas võtab kool liidri rolli õpilaste mõtlemise muutmises. Kuidas viia pedagoogiline kontseptsioon ellu, et kool oleks liidri rollis hariduse andmisel ning mõtlemise muutmisel.

liider1liider2

 

 

 

 

 

 

 

 


Muuseumis või internetis“. Elmar Trink, Koidula Muuseumi juhataja ja Erki Aasamets, Laagri Kooli füüsikaõpetaja, IKT magistrant.

Möödunud 7000 päeva interneti olemasoluga on inimkonda rohkem muutnud kui möödunud 7000 aastat. On see tehnoloogiline areng või apokalüpsise algus – kus ja millised on väärtused, millele saab kool, õpilased ja õpetajad tugineda?

muuseumis_või_internetis IMG_0041

 


Konverentsil osalejaid oli 116.

Fotod konverentsipäevast (Anne Aasamets)