Mitte see pole rumal, kes ei tea, vaid see, kes ei taha teada.
Grõgori Skovoroda,


9.detsembril 2019. aastal pälvis Kilingi-Nõmme Gümnaasium “Hea kooli eksperdi” tiitli.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse “Hea kool ekspert” tiitliga koole on nüüd Eesti kaks: 2017. aastast on eksperdi tiitel Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumil ning nüüd ka Kilingi-Nõmme Gümnaasium.

„Hea kooli eksperdi“ tiitliga tunnustatakse kooli, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks süsteemset väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud kool on tehtud väärtusarenduslikku tööd eneseanalüüsi vormis hinnanud.

„Hea kooli eksperdi“ tiitli ja logo saaja eneseanalüüs on süsteemne ja tõenduspõhine ning seostatud kooli arengukava eesmärkidega. Vajalike andmete kogumisse ja analüüsi koostamisse ja on kaasatud eri osapooled. Tunnustusprogrammi esitatud analüüsis tuuakse välja nii head praktikad kui ka kitsaskohad, nende põhjused ja sekkumisvõimalused.

Eksperdi tiitel antakse välja suurepärase töö eest ühes konkreetses hea kooli mudeli valdkonnas. Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium sai tiitli õppe- ja kasvatustöö ning Kilingi-Nõmme Gümnaasium juhtimise valdkonnas.

2016.aastal oli meie kool “Hea kooli rajaleidja”, 2017.aastal “Hea kooli edendaja” ja 2018. aastal “Väärtuskasvatuse kool


1.detsembril lõppes esimene õppeperiood. Kokkuvõte näitab õppetöö stabiilsust, on nii suurepäraseid tulemusi kui ka neid, mis vajavad tavapäraselt tähelepanu. Õppeaasta 2019/20 I trimester

Hinnatud õpilaste arv 255, edukus arvutatud õpilaste arvu 331 järgi – 95%

Hinne 5.0 47 18,4%
Hinne 4.5 66 26%
Hinne 4 ja 5 26 10%
Puudulik 17 6,6%

Hea meel on, et õpilaste arv, kes õpivad hinnetele suurepärane ja hea on püsinud stabiilsena ning nende õpilaste hulk, kellel oli tunnistusel puudulik hinne, ei ole suurenenud. Puudulike puhul ei saa tuua välja üksikuid nö “raskeid” aineid, kuid üheks jätkuvaks murekohaks on klassiväline lugemine. Loodame, et pikkade pühade ajal oli kõigil lastel ja vanematel aega koos jõulusalme ning lugusid õppida, ette kanda ning teineteist tähelepanelikult kuulata.


1.detsembril jõudis kooli rahvusvahelise keskkonnaprogrammi GLOBE tunnuskiri, kus on taaskord ära märgitud meie kooli ja õpetaja Elli Altini aktiivsus ilmastikuvaatluste alal.

Asjakohane on meenutada GLOBE programmi selle aasta kahte eredamat seik. 6. mail käis Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis külas filmi “ABOVE AND BEYOND: NASA´s journey to tomorrow(“Kõrgel ja kaugel: NASA teekond homsesse”) produtsent Clare Tucker koos Eesti USA Saatkonna töötajatega. 30. mai – 2. juuni osalesid Eesti delegatsiooni koosseisus rahvusvahelisel GLOBE mängudel (GLOBE Games 2019) Kadanis Tšehhi Vabariigis 5 meie kooli õpilast: Hanna Tali (8.a), Johanna Tammist (8.a), Berit Vahte (8.a), Hans-Kristjan Raid (8.a) ja Johannes-Aleksander Raid (10.). Nad esinesid seal ettekandega “Weather impact on the air quality”.

5.detsembril selgus, et Meremuuseumi polaarviktoriinist võttis osa 159 õpilast ja vabariiklikku lõppvooru pääses 37 õpilast. Nende hulgas on 3 meie kooli õpilast: Hans-Kristjan Raid, Johanna Tammist ja Johannes-Aleksander Raid. Lõppvoor toimub Meremuuseumis 28.jaanuaril ehk samal kuupäeval, kui Bellingshausen avastas Antarktika.

12.detsembril kolmandas bioloogia õpikojas uuriti rakke ja tegeleti bakterikülviga. Eri värvidega loodi lausa mikroobikunsti.

Jätkub 6 kuud kestev vabariiklik rahateaduste olümpiaad. Võistlust alustas 132 õpilast, detsembris on jätkamas 125 ning meie kooli õpilaste stardijärgsed positsioonid on muutunud. Esikolmandikus on siiski võistlemas pea pooled meie õpilased. Hoiame omadele pöialt pool aastat kestval olümpiaadil!  😉


7.detsembril viisid õpetaja Kadri Karon ja juhendaja Raili Lilleleht koolis läbi järjekordse jooga- ja loovuslaagri 7-12 aastastele lastele. Üheskoos prooviti punuda makrameed ning valmistada savist ja kangaribadest jõulukuuski. Erilist elevust tekitas žongleerimise töötuba. Päevakavasse mahtusid mitmed mängud, joogatund ja lõõgastav muinasjutupooltund. Aitäh kodudele särasilmsete ja tegutsemishimuliste laste eest! Aitäh koostööpartnerile: kohvik Resto!

9.-13.detsembrini osalesid 1.-3. klassid vana-aja jõulukombeid tutvustavates tundides. Tervist vitsutasid kõikidele jõulupoisid, kummitus püüdis tüdrukuid ja osalejad mängisid erinevaid pähklimänge. Tulevikku ennustati sussiviskamisega. Aitäh muusemklassi õpetajale Mari Karon’ile!

14. detsembril käisid 3.a ja 3.b klass Endla teatris vaatamas etendust “Onu Remuse jutte”. Andri: “Minu jaoks oli õpetlik see, et valetada ei tohi. Iga vale toob kaasa oma karistuse”. Oliver Feliks: “See lugu õpetas, et valetada on halb”. Lastele etendus meeldis ja nad soovitavad kõikidel seda vahvat lugu vaatama minna. Boonusena oli laupäeval pealtvaatajate hulgas ka Märt Avandi, kellelt meie lapsed kuhjade viisi autogramme küsisid ja kellega koos mitmed fotojäädvustused tehti.

17.detsembril ilmus 3.b klassi ajakirjanduslik väljaanne “Klassi Teataja” 2.number. Õpetaja Mare Tallo klassi laste lahkel loal võime ka kooli kuukirjas teha sellest väljavõtteid

17.detsembril olid õhinat täis nii koolilehe Kirjatark toimetus kui 1. klassid. Nimelt oli 1.klassidele suures majas valmis pandud mängurada koolimajaga tutvumiseks ning töötoad. Klassijuhatajate Eha Kipri ja Reine Klettenberg abiga ning koolilehe toimetuse toel läbisid kõige väiksemad õpilased erinevaid töötubasid ja õppisid suurt koolimaja tundma. Jõuti muuseumi- ja arvutiklassi, kooliõe kabinetti ja lahendati jõukohaseid ülesandeid aineklassides.

Detsembris külastas KiNG Forseliuse Seltsi Noortekogu Tallinnas sündmust Nigulapäeval Nigulistes ja käisid Rahvusooperis Estonia, 4.a ja 4.b osalesid Kurgja Talumuuseumis hariduslikus jõuluprogrammis „Jõulud talus”, õpilasesinduste käis maakondlikul koolituspäeval Häädemeeste Keskkoolis ning 5.a ja 5.b toimetasid Paide linnamuuseumis töötubades ja vaatasid üle Wittensteini ajatorni.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


2.detsembril algasid jõulukuu sündmused.

Kõigepealt liikusid päkapikud, kes tegelikult olid Margot ja Hendrik 3.a klassist ning Ariana ja Johannes 3.b klassist ning  nemad jagasid klassidesse häid soove ja 3. klasside kaunistatud jõulukalendrid.

10.detsembril toimunud heategevuslikul jõululaadal SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse toetuseks koguti 1189,32 eurot funktsionaalse hooldusvoodi ostmiseks. Lisaks kogus 8b klass 133 eurot, mille nad annetavad Pärnumaa Vähiühingule. Suur ja südamlik tänu kõigile müüjatele, ostjatele, toetajatele, peredele ja abilistele heategevuslaada ettevalmistamisel ja läbiviimisel!

20.detsembril andsid õpilased koos Jõuluvana ja Jõulumemmega heategevuslikul laadal kogutu üle SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskusele.

16.detsembril käis 1.-5. klassi jõulukontserdil, kus esinesid lauljad, tantsijad ja võimlejad, aukülalisena kohal Jõuluvana.

Aitäh kõigile esinejatele ja juhendajatele: 2. ja 3.-4. kl ansamblid, Hele-Mari Jalasto ja Emma Tammist, juhendaja Mare Tallo; 1. kl, 2.-6. kl poistekoor, juhendaja Õnnela Teearu; Saarde valla mudilaskoor ja lastekoor, juhendajad Piia Salomon, Tiia Hermann; 1.-2. kl, 3.-4. kl ja 5.-7. kl rahvatantsurühm, juhendaja Eve Sinijärv; 1a klassi linetants, juhendaja Eha Kipri; võimlejad: Lauren Lensment, Bianca Vaarik, Julia Suur, juhendaja Margit Schmidt; 5a ja 5b klassi õpilased: Leeke Lind, Seleri Sutt, Loviisa Mägi, Sarah Sofia Hein, Kristor Laius, Robin-Erik Kõrnas, Aaron Pernits, juhendajad Ly Kuningas ja Ille Varner.

Fotod: Ingeliina Kore

16.detsembril jõudis Jõuluvana ka õpilaskodusse 😉 ÕpilasKodu jõuluõhtul 🎅 oli esinejatele antud vabad käed ja jalad ning meeleolukal õhtul löödi tantsugi 😀

18.detsembril toimus KiNG 6.-8. klasside jõuludisko stiilis JõuluTV!

19.detsembri Jõuluball oli taaskord soliidne. Avavalsi tegid eelmise jõulupalli kuninganna Emmali Vill ja Mattias Umal, tantsupõrandal oli paare keerlemas iga loo ajal, loteriivõitjatele jagati laevakruiisidest meepurkideni ning üllatuse tegi vaid härrasmeestest koosnev tantsutrupp “Väntvõll” 🙂

Kõik külalised said jäädvustada end fotoboksi abil.

Aitäh kõigile, kes panustasid jõuluballi kordaminekusse!


Sport

1.detsembril Tallinnas toimunud võimlemisfestivalil GymnaFest hoidis võimlemisklubi Githa ja kogukonna võimlemisau kõrgel meie kooli kunagistest õpilastest koosnev Githa vilistlasrühm. Pealinnas esineti taas säravalt ja nii saavutati teist aastat järjest laureaaditiitel! Kava ”Kabala” autor on Sairi Sutt, rühma treenis võistkonna liige Siiri Linke.

02.detsembril algas TV10 Olümpiastarti 49. hooaeg Pärnumaal. Tulemused: Gert Martin Muttel – kõrgushüpe I koht; Markus Kaljur – 60m jooks II koht; Iiris Kangur – kuulitõuge III koht; Henri Sireli – 60m jooks III koht. Laste juhendaja Kuro Link – aitäh!

13.detsembril naasid Pärnumaa akrobaatikavõistlustelt medalitega Seleri Sutt, Julia Suur, Ketter Reinhold, Isabel Kutter, Eliise Junninen, Johanna Tammist ja Hanna Tali ning neid toetasid Mirtel Talts ja Bianca Vaarik. Ühine foto koos õpetaja Ülo Liblikuga 🙂

13.detsembril toimus võimlemisklubi Githa Jõuluakrol ‘2019 kus 2.- 6.kl. võimlejad esitasid omakoostatud akrobaatikakavasid. Githa eestvedaja treener Margit Schmidti hinnangul näitasid kõik oma uusi võimlemisoskusi nauditavalt. Pildile jäid 2.-4.kl. võimlejad ja auhinnalaud.

15.detsembril osalesid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased osalesid Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi heategevuslikul kergejõustiku jõuluvõistlusel. Soov abivajavaid lapsi toetada läbi TÜ Kliinikumi lastefondi tõi kokku üle 700 võistleja Eestist, Lätist ja Leedust. Oleme väga tänulikud neile lastele ja kodudele. Täname toetajaid Maitliis OÜ ja Saarde Vallavalitsus. Aitäh treener Kuro Link!

28.detsembril toimus Pärnus Karel Leetsaare mälestusvõistlus kergejõustikus. Meie noorsportlastest sai parima tulemuse Henrik Saar, kes  saavutas II koht U10 60 m jooksus. Ülevabariigilisel võistlusel võitlesid end finaali Greete-Liis Krapp ja Anete Lensment kuulitõukes ning Grethe Karoline Kaljaste ja Sander Stattsenko 60m jooksus. Juhendajad: Kuro Link ja Romet Mihkels.

28. detsembril toimusid Pärnumaa kiirmale meistrivõistlused ning neidude arvestuses saavutas  3. koha Anette Einmann. Juhendaja Eiki Lehemets.
28.detsembril toimusid Tihemetsa spordihoones Eesti kuni 18.a. noormeeste meistrivõistlused koroonas. 1. koht – Rico Kalde, 2. koht Johannes Aleksander Raid. Laste juhendaja Viire Talts. 3. koht Rauno Einmann – juhendaja Eiki Lehemets.


2.detsembril toimunud vanemate üldkoosolekul valiti uued liikmed hoolekogusse ning hoolekogu tegi aastasest tegevusest ülevaate


Sotsioloog: lääne kultuur lapsestub
Tänapäeva kultuuri kombed lapsestavad järjekindlalt suurt osa rahvast.

Kui vaadata pidevalt televisiooni, võib küllap sageli näha multikakaru, kes pakub WC paberit, gekot, kes müütab autokindlustust ja päikeseprillidega jänkut, kes õhutab patareisid hankima.


Jaanuaris algavad olümpiaadid ja toimub “Kaunim Metsalaul 2020“:

8.01 – politsei loeng “Turvaliselt siia-sinna” 10.-12. klass
10.01 – Pärnumaa võrkpalli Pallilahing 1-3 kl P, T
14.01 – rannatennist tutvustavad liikumistunnid
15.01 – Pärnumaa korvpall 8-9. kl P
17.01 – Pärnumaa kergejõustik
18.01 – olümpiaad. Füüsika
20.01 – riigieksamite valimise tähtaeg 12. klassil
21.01 – KING õpetajate koostöötund
21.01 – Pärnumaa lauatennis 4-5, 6-7, 8-9 ja 10-12 kl
23.01 – laulufestival „Kaunim Metsalaul“
24.01 – olümpiaad. Emakeeleolümpiaad
25.01 – olümpiaad. Keemia
28.01 – bioloogia õpituba IV
30.01 – Pärnumaa Nuputa võistlus
31.01 – 12.klassi emakeele proovieksam


Kilingi-Nõmme Keskkooli võimlejad 1989

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi võimlejad 2019

Foto: Lembit Nõmm erakogu Foto: Margit Schmidt erakogu