GLOBE programm Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis

GLOBE (GLOBAL LEARNING AND OBSERVATIONS TO BENEFIT ENVIRONMENT https://www.globe.gov) on üldhariduskoolidele tuginev rahvusvaheline keskkonnaprogramm.

Eesti liitus 1996. aastal (https://www.globe.ee/), Kilingi-Nõmme Gümnaasium liitus samuti 1996.aastal.

Programm GLOBE pakub:

  • huvitavad ja kaasaegsed mõõtmisvahendid ja õppetöö huvitavamaks muutmine;
  • õppetöö sidumine teadusega ja koostöö võimalused teadlastega;
  • üleriigiliste GLOBE ürituste korraldamine (konverentsid, õppe-ekspeditsioonid) ja üritustel osalemine;
  • rahvusvaheline koostöö ja teiste riikide GLOBE üritustel osalemine;
  • koostöö koolide vahel.

UURIMISVALDKONNAD


Asukoha uuring

Üks kord: Koolimaja ja mõõtmiskohtade geograafiliste koordinaatide määramine

Asukoht: Edela-Eesti, Pärnumaa, Kilingi-Nõmme linn.

Koordinaadid:  580 08’ 59’’ N; 240 56’ 57’’ E, Kõrgus merepinnast  58 m


Atmosfäär

Kord päevas kuni kord nädalas: Pilvisus, pilvede tüübid, sademete hulk, sademete pH, sademete liik, lumekihi paksus, õhu minimaalne temperatuur, õhu maksimaalne temperatuur, hetke õhu temperatuur.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumil on andmebaas 1997.1. septembrist alates.


Hüdroloogia

Kord nädalas kuni kord kuus: Mageveekogu temperatuur, vees lahustunud hapnik, vee pH, vee leelisus, vee elektrijuhtivus.

Uuritud on Lavi ja Sauna järve.


Mullad

Kord päevas kuni kord kuus: Pinnase niiskusesisaldus.

Üks kord programmi jooksul kahes või enamas kohas: mulla iseloomustus horisontide kaupa: struktuur, koostis, värvus, tekstuur, tihedus, pH, osakeste jaotus suuruste järgi.


Bioloogia (maakate ja fenoloogia)

Maakate

Kaks korda aastas: üks kord kahes või enamas kohas:

  • metsade ala võrade katvus, maapinna katvus,  puude kõrgus ja tüvede läbimõõt;
  • domineerivate liikide määramine, maakatte tüübi määramine ja klassifitseerimine satelliidifotode järgi.

Kilingi-Nõmme linnas ja linna ümbruses on ülekaalus palumännikud. MUC koodiks on 1121.


Fenoloogia

1 kord aastas aprillis-mais pungade puhkemise perioodist kuni lehtede langemiseni sügisel.

Kooli ümbruse iseloomulikuks lehtpuuks on kask. Pungad on puhkenud 26.aprillist 1.maini. Lehtede langemise aeg septembrist novembrini.Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi korraldatud üleriigilised GLOBE üritused

Aastal 2004 GLOBE uurimistööde konverents

Konverents toimus 22.-24. aprillil Kilingi-Nõmmes. Korraldajaks oli Kilingi-Nõmme Gümnaasium. Konverentsil kuulati ettekandeid, tutvuti kooli ümbruse loodusega ja käidi Raja talus ekskursioonil. Õhtul  toimusid  eraldi üritused õpilastele ja õpetajatele.


Aastal 2011 GLOBE suvelaager

GLOBE suvelaager toimus 8.- 11. augustil 2011.a. Jõulumäe Tervisespordikeskuses Pärnumaal. Korraldajaks olid Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja GLOBE Eesti.  Nelja päeva jooksul uuriti  õppesessioonidel ja ekspeditsioonil Jõulumäe loodust, käidi ekskursioonil.  Viimasel päeval esitlesid rühmad oma ettekandeid. Erinevate mängude ja võistluste kaudu tutvuti omavahel. Osalejaid oli Eestist, Lätist ja Tšehhist.

Laagrit külastas  USA suursaadik Eestis Michael C. Polt (fotol koos korraldajatega) ning korraldajate hulgas olid mitmed meie vilistlased.


Aastal 2018 GLOBE õppe-ekspeditsioon

GLOBE õppe-ekspeditsioon toimus 13.-16. august Jõulumäe Tervisespordikeskuses Pärnumaal. Korraldajaks olid Kilingi-Nõmme Gümnaasium, GLOBE Eesti ja GLOBE vilistlased.  Avamisel viibis ka USA saatkonna ajutine asjur Clifford Bond (fotol).

Esimesel päeval toimus uurimistööde konverents. Sellele järgnesid õppesessioonid  ning ekspeditsioon, mille käigus õpiti tegema erinevaid vaatlusi ja mõõtmisi ning koguti andmeid, millest valmisid ingliskeelsed ettekanded. Toimusid ka GLOBE mängud ja  aktiivne suhtlus  erinevate koolide õpilaste ja õpetajate vahel.

Õppe-ekspeditsioonil osalesid ka Läti õpetajad ja õpilased ning GLOBE USA koordinaator Jennifer Borgeault (fotol koos Eesti koordinaator Laura Altiniga).


Aastal 2020 GLOBE õppe-ekspeditsioon

 GLOBE ekspeditsioon toimus 10.-13. augustil Sammuli puhkekülas  Viljandimaal. Korraldajaks olid Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium ja GLOBE Eesti. Ekspeditsiooni tegevused toimusid vabas õhus ning rakendati turvameetmeid, et võimalikku nakkusohtu vältida. Uurimisretkel keskenduti Viljandi järve kaldaalade uuringutel.

Õppe-ekspeditsioonil osalesid  ka USA saatkonna esindajad.