Nõuandeid kodudele õppetöö korraldamisel

12.märtsil sai teatavaks Valitsuskabineti otsus, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele.

Reedel, 13. märtsil toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis  veel tavapärane õppetöö. Erandiks oli vaid fakt, et puudujaid õpetajad sel päeval enam ei märkinud ning soovijad võisid koju jääda. Õpilastel ja vanematel oli võimalus koolimajast kaasa viia kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid. Õpetajad tegid ühiseid jõupingutusi, et võimalikult kiiresti kohaneda uue olukorraga ning sõlmida kokkulepped edasiste tegevuste ja ülesannete osas.

Seoses eriolukorraga riigis ollakse esmaspäevast silmitsi erilise olukorraga ka kodudes – kodukool, kodune õpe, e-õpe, e-koduõpe, distantsõpe, kõik need nimetused võtavad kokku perioodi, mil õppetöö jätkub koduseinte vahel. See on olukord, mis nõuab harjumist ning paindlikkust nii õpetajatelt, õpilastelt kui ka vanematelt. Püüame näha selles olukorras positiivset, millal veel, kui mitte nüüd on kodus võimalik koos lastega arutada sõnade üle nagu ENESEDISTSIPLIIN, VASTUTUSE VÕTMINE, AJA PLANEERIMINE ja ENESEKOTROLL. Me kõik peame ühiselt pingutama, et distantsõpe toimiks. Oluline on olla kontaktis ja mitte jääda üksi. Antud olukorras pole rumalaid küsimusi ega põhjendamata hirme. Eks ütle juba vanasõnagi, et pole halba ilma heata ning kes soovib, see seda head ka näeb. Me kõik peame pingutama, et uuest õppekorraldusest maksimum võtta. Nii nagu lapsevanemad, nii ka õpetajad, astuvad välja turvalisest mugavustsoonist. Me oleme sunnitud oma tegevuse ümber mõtestama ning pikaaegseid plaane muutma.

Järgnevalt mõned soovitused kodudele, et õppetöö koduses miljöös võimalikult sujuvalt ja suurema stressita jätkuda saaks. Hea lapsevanem:

  • aita oma lapsel esmalt paika panna päevaplaan;
  • abista teda õppimise ja puhkamise rütmi leidmisel;
  • tekitada kindel RUTIIN. Rutiini all pean eelkõige silmas kindlatel aegadel magama minemist ning hommikuti ärkamist, kindlaks lepitud nutiseadmete kasutamise reegleid, lõunapause jne.
  • aita esimestel päevadel lapsel aru saada oma aja planeerimise vajalikkusest, et vajalikud ülesanded saaks õigeaegselt esitatud.
  • veendu, et saate vajadusel kontakti klassijuhataja või aineõpetajaga.
  • kontrolli, kas laps ka tegelikult oma toas vaikselt õpib.
  • suuna laps kasutama arvutit, nutiseadme tilluke ekraan ei ole kõige mõistlikum töövahend.
  • kui viibid ise tööl ning laps peab päeval üksi hakkama saama, tee aeg-ajalt mõned kontrollkõned ja uuri õppetöö edenemise Sellega näitad üles huvi lapse hakkamasaamise vastu, mis omakorda tõstab lapse enesekindlust ning motivatsiooni.

Ka kodune õppetöö võiks alata hommikul kell 09.00. Ühele tegevusele / õppetükile võiks pühendada korraga soovituslikult 45 minutit. Oluline on leida aega toredateks ning võimalusel ühisteks puhkepausideks. Päevaseks töömahuks tuleks arvestada sõltuvalt lapse õppimise klassist 3-6 tundi. Aidake lapsel mõista, et tegemist ei ole koolivaheajaga.

Oluline ei ole teha võimalikult palju, vaid oluline on, et õppetöö ei katkeks!

Küsimuste korral, mis puudutavad õppetöö korraldust, õpilaste erivajadusi, digilahendusi, ülesannete esitamisi jpm, pöörduge julgelt klassijuhatajate ning aineõpetajate poole. Õpetajad on valmis kuulama rõõme ja muresid ning vastama küsimustele ning juhendama koduste ülesannete asjus nii vanemat kui õpilast iga päev kell 08.30 – 15.00.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ametlik õppetöö korraldamise  infokanal on ekool, kuhu õpetajad lisavad õppetükid ning vajalikud lisamaterjalid, tööde esitamise tähtajad ja annavad esitatud töödele kirjalikku tagasisidet. Lisaks kasutatakse õpilastega ja lastevanematega kooskõlastatult, Google ja Google Drive keskkonda.
Sellel perioodil ei märgi kool õppetööst puudujaid/osalejaid, vaid õppetöös osalemise kinnituse tagavad sooritatud tööd ja ülesanded.

Soovitan järele vaadata kõigil vanematel, kellel veel nägemata, HITSA  (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) avalikku ja tasuta veebiseminari Kuidas last koduõppes toetada“. Nimetatud seminari raames jagasid nõuandeid haridustehnoloogid, eripedagoogid ja Rajaleidja Keskus.

Samuti on loodud hulgaliselt sotsiaalmeedia gruppe nii õpetajate kui lastevanemate algatusel ja seda kõike selleks, et avastada üheskoos uusi võimalusi, mida distantsõpe meie vanematele, lastele ja õpetajatele pakub.

Püsigem positiivsed ja terved.

Edu ja tegutsemistahet meile kõigile!

Küsimuste puhul pöörduge kooli poole e-posti aadressil yld@kng.edu.ee või telefonil 244 92264.
Oluline info on leitav ka kooli Facebooki lehel, kodulehel www.kilingi.edu.ee ja e-koolis.

 

 

 

 

Kategooriad: Uudised